Năm 1963
Năm âm lịch: Quý Mão  Nghĩa luận giải: Quá Lâm Chi Thố - Thỏ qua rừng
Mệnh: Kim
Giải nghĩa : Kim Bạch Kim (Vàng pha Bạc) 

Tổng Quan tử vi tuổi

Tuổi Quý Mão cuộc sống có chút thăng trầm, của cái có lại hết, khi tuổi trẻ thì nghèo, về trung vận và hậu vận thì khá hơn nhiều. Hốc số phú quý học hành thành đạt, trí lực tốt khéo léo, cử chỉ lời nói nhạ nhàng, dịu dang, xử lý không ngoan, nếu sinh vào giờ tốt. Tuổi này cần chú ý trong công việc chẳng lâm vào tù tội. Tuổi này hưởng thọ 70 tuổi trở lên, về già có con cháu chăm sóc. người này thích cuộc sống ôn hòa, không thích tranh đấu. Không thích gánh trách nhiệm trong gđ. Của cái đối với họ kể cả có được hưởng thừa kế rồi cũng tiêu tan hết.

Vận hạn cuộc đời:

Người này bên ngoài thích ôn hòa bình an nhưng bên tỏng rất kiên cường và kiên trì theo đuổi mục tiêu, định hướng tới cùng, họ đôi khi táo tợn và hung bạo. Người tuổi Quý Mão thành thạo nhiều nghề, nhưng hay bỏ dỡ dang. Người này có năng khiếu khao học xã hội và chính trị. Nếu là người thiện thì nam nhạ nhàng lịch sự, hòa nhã, có tài, khéo léo được người đời tin tường. Nữ thì dịu hiền, đảm đang, có thiện tâm, cảm thông và giúp đỡ vơ tư, không vụ lợi.

Các mối quan hệ

Tuổi Quý Mão tình cảm vợ chồng không được viên mãn lắm. Họ dễ phải vài lần kết hôn mới thành. Người này có thể làm bạn với nhiều người, có thể kết hợp với tuổi Mão, Thìn, Tỵ ví dụ : Ất Mão, Đinh Tỵ, Quý Tỵ, Nhâm Thìn. Quý Mão có thể làm ăn chung các tuổi Mão, Tỵ, Sửu

P/S:***Nhìn chung về tổng quát tử vi của người tuổi này là như thế nhưng không thể chính xác 100% được bởi nó còn dựa vào nhiều yếu tố như giờ sinh, hay phúc trạch của người đó, vì thế tôi xin mạn phép khuyên các bạn hãy sống hướng thiện và luôn tu thân để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đạo.


"Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo"