Năm 2034
Năm âm lịch: Giáp Dần  Nghĩa luận giải: Lập Định Chi Hổ - Hổ tự lập
Mệnh: Thủy
Giải nghĩa : Đại Khe Thủy (Nước khe lớn)

Tổng Quan tử vi tuổi

Tuổi Dần là người nhạy cảm, đa tình có đời sống nội tâm cao. Tuổi hổ trọng người ít tuổi. Quả cảm, kiên trì nhưng có vẻ ích kỷ

Vận hạn cuộc đời:

Tuổi Dần với nữ không cam chịu ngồi yên trong nhà, sau khi lập gđ dù kinh tế của họ khác vững vàng nhưng vì muốn phát tiền tài năng họ vẫn thích ra ngoài tìm việc hơn là ở nhà lo nội trợ. Họ là người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm.

Các mối quan hệ

Tuổi này hợp tuổi kết hôn với tuổi Ngọ, và Thìn, khắc với tuổi Sưu, Tỵ, Thân. Kết hôn với tuổi này không mấy viên mãn

P/S:***Nhìn chung về tổng quát tử vi của người tuổi này là như thế nhưng không thể chính xác 100% được bởi nó còn dựa vào nhiều yếu tố như giờ sinh, hay phúc trạch của người đó, vì thế tôi xin mạn phép khuyên các bạn hãy sống hướng thiện và luôn tu thân để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đạo.


"Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo"