Năm 1999
Năm âm lịch: Kỷ Mão  Nghĩa luận giải: Sơn Lâm Chi  Thố - Thỏ ở rừng
Mệnh: Thổ
Giải nghĩa : Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)

Tổng Quan tử vi tuổi Kỷ Mão

Theo thuyết phật giáo thì Kỷ Mão được Hư Không Tàng Bồ Tát ban phúc, Thế Trí Bồ Tát ban trí tuệ, Sư Như Lai bạn thọ, văn Thủ Bồ Tát bảo hộ, Người được ấm no, thư nhàn. Họ có số quan trường. Vì vậy tuổi Kỷ Mão lúc nào cũng no đủ về sau càng giàu có, nhà cửa nhiều lần thay đổi dựng xây. Kỷ Mão tính tình nhẹ nhàng, ôn hòa, liêm chính. Người này thông minh, trí lực tốt khéo léo nên ở đâu cũng được người đời vị nể.

Vận hạn cuộc đời Kỷ Mão

Kỷ Mão hay làm việc thiện, cứu giúp vô tư không tư lợi. Người thích hợp với khoa học xã hội hay chính trị. Kỷ Mão không thích sáo động tranh đấu to tát. Người thích ôn hòa và không muốn gánh trách nhiệm. Họ thích chưng diện, phụ nữ thì chu đáo và khéo tay. Đàn ông nhạ nhàng, điềm tĩnh được người đời tin tưởng vào sự khuyên giải của họ.

Các mối quan hệ Kỷ Mão

Tuổi Kỷ Mão thích làm điều thiện không suy tính đắn đo. Người sùng lễ đạo, tín ngưỡng. Người này không thích hợp tuổi Dần, Tỵ, Ngọ, Dậu vì khác tính nết nhau. Người tuổi Kỷ Mão kết hợp với tuổi Mão, Thìn. Số họ thường không có bạn tốt. Vì bạn sẽ phản trắc lại mình sau này.

P/S:***Nhìn chung về tổng quát tử vi của người tuổi này là như thế nhưng không thể chính xác 100% được bởi nó còn dựa vào nhiều yếu tố như giờ sinh, hay phúc trạch của người đó, vì thế tôi xin mạn phép khuyên các bạn hãy sống hướng thiện và luôn tu thân để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đạo.


"Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo"