Năm 1989
Năm âm lịch: Kỷ Tỵ  Nghĩa luận giải: Phúc Khí Chi Xà - Rắn có phúc
Mệnh: Mộc
Giải nghĩa : Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Tổng Quan tử vi tuổi Kỷ Tỵ

Theo thuyết Phật giáo thì Kỷ Tỵ được Phổ Hiến Bồ Tát bảo hộ, Thế Trí Bồ Tát ban trí tuệ. Kỷ Tỵ là người trí lực tốt, sáng dạ, chịu khó, cần cù. Tuổi trẻ đi đây đi đó, chịu nhiều gian lao, vất vả đây đó làm ăn. Tuổi Kỷ Tỵ cuộc đời ít khi nghèo túng, càng về sau càng giàu có. Tính người tính toán và luôn muốn có lấy các thứ bằng mọi thủ đoạn. Họ có số công danh, quyền chức

Vận hạn cuộc đời Kỷ Tỵ

Tuổi Kỷ Tỵ là người trí lực tốt, sáng tạo, khôn ngoan, mồm mép ngoại giao nhưng họ có xu hướng chỉ tin vào bản thân mình, không đặt nhiều lòng tin ở người khác.
Họ được hưởng tuổi thọ ngoài 83 tuổi nhưng cần chú ý sống phúc thiện để thoát khỏi tam nạn năm 35-36-48 và 50 tuổi để được hưởng thượng thọ. Tuổi Kỷ Tỵ số có nhà của, điền trang khang trang nhưng phải có nhiều lần thay đổi kiến tạo.

Các mối quan hệ Kỷ Tỵ

Kỷ Tỵ có thể kết duyên cùng các tuổi Tỵ, Thìn, Ngọ, Sửu Nếu cùng tuổi Thìn, Ngọ, Sửu kết bạn làm ăn thì được. Tuổi Tỵ trí lực tốt sắc sảo, giảo hoạt khó thân với tuổi Thân cũng trí lực tốt nhưng đức độ từ bị hơn nên luôn cảnh giác nhau. Vì vậy chỉ liên kết có thời hạn để được thuận hòa

P/S:***Nhìn chung về tổng quát tử vi của người tuổi này là như thế nhưng không thể chính xác 100% được bởi nó còn dựa vào nhiều yếu tố như giờ sinh, hay phúc trạch của người đó, vì thế tôi xin mạn phép khuyên các bạn hãy sống hướng thiện và luôn tu thân để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đạo.


"Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo"