Năm 2038
Năm âm lịch: Mậu Ngọ  Nghĩa luận giải: Cứu Nội Chi Mã - Ngựa trong chuồng
Mệnh: Hỏa
Giải nghĩa : Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) 

Tổng Quan tử vi tuổi

Tuổi Ngọ là tuổi ưu thích sự đổi mới ham hoạt động, thích độc lập. Họ có đam mê nhưng cũng mau chán, khi hành sự họ thường dựa vào trực giác bén nhạy của mình. Họ ưa thích những hoạt động rèn luyện về trí tuệ và thể chất.

Vận hạn cuộc đời:

Tuổi Ngọ khó thích ứng với những công việc có tính cố định và nhàm chán. Bởi bán tính họ là người cả thèm chóng chán.

Các mối quan hệ

Tuổi Ngọ nếu kết bạn với tuổi Ngọ thì quan hệ bình thường. Và nếu kết bạn với tuổi Tý thì luôn canh tranh, đối đầu như nước với lửa. Trong hôn nhân tuổi này nên kết hôn với tuổi Tuất thì sẽ cuộc hôn nhân tốt đẹp.

P/S:***Nhìn chung về tổng quát tử vi của người tuổi này là như thế nhưng không thể chính xác 100% được bởi nó còn dựa vào nhiều yếu tố như giờ sinh, hay phúc trạch của người đó, vì thế tôi xin mạn phép khuyên các bạn hãy sống hướng thiện và luôn tu thân để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đạo.


"Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo"