Năm 1933
Năm âm lịch: Quý Dậu  Nghĩa luận giải: Lâu Túc Kê - Gà nhà gác
Mệnh: Kim
Giải nghĩa : Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm) 

Tổng Quan tử vi tuổi

Tuổi Dậu luôn bận rộn, lo toan, tham công tiếc việc việc gì cũng muốn làm, và dễ bị quan thất vọng, Tuổi này thích hoạt động xã hội. Tự tin nhưng lại ít khi tin người. Luôn tỏ ra viển vông và kỳ cục. Họ ăn nói khéo léo và được mọi người yêu quý

Vận hạn cuộc đời:

Trong công việc với tuổi Dậu họ vô cùng có trách nhiệm cao, không bao giờ sơ suất nên dường họ không vấp váp phải thất bại lớn bao giờ. Nếu đảm nhiệm các chức vụ như nhân viên ngân hàng, quản lý thư viện hay thư ký thì rất hợp.

Các mối quan hệ

Tuổi dậu hợp với tuổi Trâu, Rắn, tuổi Rồng Tuổi này không nên kết giao tuổi Gà, Chuột, Chó và kỵ nhất là tuổi Mèo

P/S:***Nhìn chung về tổng quát tử vi của người tuổi này là như thế nhưng không thể chính xác 100% được bởi nó còn dựa vào nhiều yếu tố như giờ sinh, hay phúc trạch của người đó, vì thế tôi xin mạn phép khuyên các bạn hãy sống hướng thiện và luôn tu thân để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và gia đạo.


"Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật đạo"